Страхование дома или аквариума

Akwaryści często spotykają się z ryzykiem zalania mieszkania lub domu na skutek pęknięcia albo rozszczelnienia akwarium. Nie trudno się domyślić, jakie szkody może spowodować gwałtowne rozlanie się kilkuset litrów wody w pomieszczeniu. Co więcej szkody mogą powstać również w mieszkaniu sąsiada. Do tego dochodzą koszty takie jak: zakup nowego zbiornika czy zniszczonego sprzętu. Jeśli więc posiadamy w domu duże akwarium wskazane jest ubezpieczenie się od takich wypadków, Co w tym zakresie oferują ubezpieczyciele i o co warto pytać?

Ubezpieczenie mieszkania

Większość ofert
ubezpieczenia mieszkania typu „all risk” obejmuje również ubezpieczenie od
zalania mieszkania, w tym zalania na skutek pęknięcia akwarium, Tutaj jednak
warto dokładnie wczytać się w warunki ubezpieczenia (tzw. OWU), bowiem w
niektórych umowach jest wymienione takie ryzyko, a w innych trzeba dopłacić za
dodanie takiego zapisu- zazwyczaj jednak nie jest to duża kwota. W przypadku
zalania ubezpieczonego mieszkania możemy liczyć na odszkodowanie za koszty
powstałe jedynie w naszym mieszkaniu, nie obejmuje ono np. szkód powstałych w
mieszkaniu sąsiada ani równowartości zniszczonego akwarium.

Ubezpieczenie od stłuczenia

W przypadku posiadania
takiego ubezpieczenia mamy szansę na otrzymanie odszkodowania w przypadku
stłuczenia akwarium w wyniku innego zdarzenia niż zdarzenie losowe np. nieuwaga
domowników, włamanie czy dewastacji osób trzecich.

Ubezpieczenie od
stłuczenia może, lecz nie musi być częścią polisy mieszkaniowej. Niektórzy
ubezpieczyciele oferują takie ubezpieczenie w ramach podstawowej polisy, inni
jako dodatkowe ubezpieczenie. Nie każde ubezpieczenie od stłuczenia obejmuje
akwaria i terraria, dlatego tutaj również warto dokładnie wczytać się w OWU i
wyjaśnić wszystkie wątpliwość przed podpisaniem umowy. Posiadając takie
ubezpieczenie możemy liczyć na wypłatę równowartości stłuczonego akwarium.

Ubezpieczenie mienia ruchomego

Przy okazji zawierania
polisy ubezpieczeniowej można również ubezpieczyć konkretne sprzęty, w tym
akwarium. Wymaga to podpisania odrębnej umowy i oczywiście poniesienia
dodatkowych kosztów. Ubezpieczenie mienia chroni nas na wypadek przypadkowego
zniszczenia, strat w wyniku  nagłych
wypadków (np. pożar), a także kradzieży ubezpieczonego przedmiotu. Tutaj
zazwyczaj z przy podpisywaniu umowy znamy kwotę ewentualnego odszkodowania.
Jeśli zniszczenie jest częściowe- otrzymamy część tej sumy. Ubezpieczenie
mienia działa tylko w mieszkaniu, więc nie ma co liczyć na odszkodowanie w
przypadku np. zniszczenia akwarium w czasie jego przewożenia.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Bardzo przydatne, jeśli
w wyniku pęknięcia akwarium zalejemy sąsiada. W przypadku posiadania takiego
ubezpieczenia, to ubezpieczyciel pokrywa roszczenia poszkodowanej osoby.
Obejmuje ono nie tylko szkody wyrządzone przez ubezpieczającą się osobę, lecz
również przez jej bliskich- więc nie ma znaczenia czy zalanie sąsiada miało
miejsce, kiedy byłeś w domu, czy pod twoją nieobecność z winy np.
współmałżonka. Wraz z każdym roszczeniem kwota składki na ubezpieczenie OC
rośnie- podobnie jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia OC samochodu.

Ubezpieczenie ryb

Właściciele pokaźnych
hodowli obejmujących wartościowe okazy z pewnością byli by zainteresowany takim
ubezpieczeniem, jednak na polskim rynku taka oferta to rzadkość. Choć
ubezpieczanie zwierząt domowych stało się normą, zazwyczaj obejmuje ono psy i
koty.

W celu wybrania
najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia najlepiej wybrać się do pośrednika
posiadającego oferty wielu ubezpieczycieli, dokładnie przedstawić, co i od
czego chcielibyśmy ubezpieczyć i wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant.


Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *